Viacúčelové ihrisko FunnySport umožňuje prevádzkovať tieto športy : hádzaná, tenis,

streetball, nohejbal, basketbal, golf, hokejbal, volejbal, gymnastika, florbal, bedminton,

korčuľovanie, ľadový hokej, mini futbal, lezenie

 

Technické údaje :

celoročná prevádzka - dlhá životnosť - výber z dvanástich typov - variabilný

rozmer od 15x23 až 21x41m - možnosť dodávky umelých hracích povrchov podľa výberu

zákazníka - doplnkové vybavenie ihriska

 

Dodacie podmienky : projektová príprava stavby - prevedenie montáže na pôvodnej ploche

alebo kompletná dodávka na kľúč - obchodné a dodávateľské záruky

 

Realizáciu vonkajších povrchov vykonávame od kladenia umelých trávnikov, cez povrchy s

gumovým recyklátovým podkladom so záverečným akrylátovým lakom alebo EPDM vrstvou.

Ďalej povrchy typu Tatran, povrchy s gumovým podkladom kladeným finišerom, povrchy

typu HARD a lajnovaním všetkých športových ihrísk. Vykonávame projektové práce týchto

zariadení kompletne, alebo v požadovanom rozsahu.

 

Našou špecialitou, ktorú máme chránenú priemyslovým vzorom, je viacúčelové ihrisko

FunnySport pre 14 druhov športov. Ide v zásade o mantinelový systém s ihriskom. Je to

ideálne zariadenie navrhnuté pre mestá a obce, školy, rekreačné zariadenia, hotely a športové

kluby, kde sa požaduje široké športové využitie na minimálnej ploche. Jednu zadnú stranu

konštrukcie je možné doplniť o jednoduché šplhacie a lezecké prvky a prípadne plynule

naviazať na detské ihrisko.

 

Je ponúkané v troch základných modelových rozmeroch, ale je možné ho vyhotoviť na

akýkoľvek požadovaný rozmer, ide o odskúšaný robustný systém odolávajúci verejnej

prevádzke. Použité materiály oceľovej konštrukcie

Viacúčelové ihrisko

FUTBAL TENIS DEKORAČNÉ VIACÚČELOVE IHRISKÁ ÚVOD FITNESS ATLETIKA TELOCVIČNE A HALY HOKEJBAL ÚDRŽBY IHRÍSK